Madonna For VERSACE 2005

Shot by Mario Testino

 

Fashion News 

HOME